Stockholm 17:30
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-21 09:55:20

ELECTRA: LÄGRE EFTERFRÅGAN MOBILTELEFONI BAKOM OMS-TAPP 2KV- VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En svagare efterfrågan inom mobiltelefoni låg bakom Electra Gruppens försäljningsminskning under det andra kvartalet.

Det skriver vd Anneli Sjöstedt i rapporten.

Electra, som utvecklar och driver koncept för butikskedjor inom hemelektronik och telekomprodukter, redovisade en 6,4 procent lägre omsättning för det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol.

"Omsättningstappet finns i båda våra segment och är i första hand relaterat till en lägre försäljning av mobiltelefoni, där marknaden generellt uppvisar en lägre efterfrågan och en produktförskjutning mot enklare telefonmodeller vilket påverkar snittpriset nedåt och missgynnar vår omsättning", skriver Anneli Sjöstedt.

Lönsamheten förbättrades samtidigt under kvartalet, om man rensar resultatet för kostnader avseende införlivandet av Em Home och det uppstartade arbetet med att etablera en lager- och logistikfunktion inom möbler, påpekar Anneli Sjöstedt.

Rörelseresultatet blev 3,0 (2,2) miljoner kronor, men rensat för kostnader relaterade till Em Home-affären skulle resultatet varit cirka 1,8 miljoner kronor högre.

"Utfallet är i linje med våra förväntningar och den plan vi har för Em Home", skriver Anneli Sjöstedt.