Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-13 09:03:21

ELECTRA: HÅRD KONKURRENS PRESSAR LÖNSAMHETENSTOCKHOLM (Direkt) Den fina omsättningstillväxten för Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, återspeglar sig tyvärr inte i lönsamheten där den globala produktkonkurrensen får genomslag på marginalerna.

Det skriver Electragruppens i sin delårsrapport.

Omsättningen ökade under tredje kvartalet med 17,4 procent men rörelseresultatet minskade till 5,0 (7,3) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,1 procent (1,9).

"Utfallet är i linje med våra förväntningar men står i kontrast mot jämförelsetalen. Vi satsar fortsatt resurser och fokus på att utveckla ett utökat tjänsteutbud som kan komplettera våra produktvolymer", kommenterar vd Anneli Sjöstedt.

Under årets första nio månader kostnadsförde Electra 2,5 miljoner kronor för utveckling att ta fram tjänster samt för genomförd marknadsbearbetning.

"Intäkter hänförliga till dessa tjänster är än så länge modesta, till exempel intäkter via Installationsportalen. Vi bedömer tjänsteinslaget i vår portfölj som nödvändigt för framtidens marknad och arbetar målinriktat och tydligt för att med hjälp av dessa tjänster möta marginalpressen i branschen", skriver vd.

Electra anger också att bolaget tar marknadsandelar inom jämförbara varuområden.