Stockholm 11:28
-0,58% Idag
-4,74% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-07 08:44:56

MOTION DISPLAY: MKT STARKT 4 KV, PREL POSITIVT RESULTAT HELÅRSTOCKHOLM (Direkt) Motion Displays preliminära omsättning och resultat blev bättre än förväntat 2016.

"Fortsatt stark orderingång under fjärde kvartalet och kortade ledtider har möjliggjort rekordstor omsättning", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Preliminära siffror visar på en omsättning för helåret på cirka 31 miljoner kronor (11,4) och ett resultat före skatt på cirka 166.000 kronor (-9,9 miljoner). Orderstocken vid årets slut uppgick till 4,3 miljoner kronor varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,9 miljoner.

Bokslutskommuniké för helåret 2016 presenteras den 16 februari.