Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-13 10:38:08

RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR SJUNKER, KRONAN NÅGOT STARKARESTOCKHOLM (Direkt) Europaräntorna sjunker någon punkt på tisdagen samtidigt som kronan stärkts något öre mot både euron och dollarn till 10:16 respektive 8:24.

På väg in till ekofinmötet på tisdagen sade finansminister Magdalena Andersson att EU bör hitta en bra balans i sina motåtgärder mot USA:s ståltullar, men det är viktigt att EU markerar.

Sverige med sin stora exportindustri skulle givetvis påverkas negativt av ett handelskrig, sade hon.

"Det är klart att det är dåligt för ekonomin i Sverige. Värdet på Sveriges stålexport till USA är någonstans mellan 4 och 5 miljarder kronor. Däremot när det gäller fordon är summorna större", sade finansministern.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet visade att efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige.

Ordertillväxten förbättras från exportmarknaden och ökningstakten dämpas bara i ringa omfattning från hemmamarknaden. Till det mest positiva är att efterfrågan fortsätter att förbättras för maskindustrin.

Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt. Andelen företag med brist på yrkesarbetare har minskat för andra kvartalet i rad, men behovet av ingenjörer är däremot högre än tidigare.

"Årets första konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen håller i sig. Bilindustrin visar fortsatta framgångar, metallvaruföretagen lyfter på export och en ökad orderingång till maskinindustrin förstärker intrycket av en robust konjunktur,", sade Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar.

Han konstaterade också att exempelvis leverantörer till elektroindustrin och de som har bygg- och anläggningsindustrin som kunder inte går lika starkt framåt.

Räntan på den svenska tioåringen går emot strömmen i Europa på tisdagsmorgonen har stigit 1 punkt till 0,80 procent.

Yenen har stärkts på tisdagen efter att ha tappat på måndagen till följd av skandalen kring japanske finansministern Taro Aso.

Finansministern utsätts för tryck att avgå efter att en skandal med påstådda förmåner för en skola med kopplingar till premiärminister Shinzo Abe fördjupats.

Skandalen skapar tvivel kring Shinzo Abes chanser att vinna en till mandatperiod för styrande LDP vid omröstningen i september.

Frågetecken kring Abes framtid som partiledare innebär också frågetecken kring hans politik med aggressiva stimulanser.

"Det är för tidigt för att tro att marknaden redan har prisat in den nuvarande politiska förvirringen", sade analytikerna Makoto Noji och Ataru Okumura, vid SMBC Nikko Securities, i ett marknadsbrev på tisdagen, enligt Bloomberg News.

"Det kan leda till Abenomics kollaps, en börsnedgång och en starkare yen, beroende på hur långt väljarförtroendet för Abe-administrationen faller", skrev analytikerna.

Yenen handlas vid 107:19 mot dollarn, jämfört med 106:48 vid svensk stängning på måndagen.

Mycket kretsar annars kring eftermiddagens amerikanska KPI-siffra. Efter att genomsnittliga timlönerna för februari i fredags kom in under prognos samtidigt som januariutfallet reviderades ned ser inflationsskräcken dock ut att ha dämpats.

Konsensusprognosen pekar på en ökning med 0,2 procent i februari jämfört med januari för totala KPI och kärn-KPI. Inflationstakten väntas bli 2,2 procent medan kärn-KPI väntas ha ökat 1,8 procent i årstakt.tisdag kl 10.30 (måndag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:2359 (8:2505) Statsobl 2y -0,42 (-0,43)
EUR/SEK 10:1554 (10:1663) Statsobl 10y 0,80 (0,79)
EUR/USD 1:2330 (1:2322) Räntegap/ty 18 (16)
US obl 10 2,88 (2,89) Ty obl 10 0,62 (0,63)