Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-01 08:15:00

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj – oktober 2017


Oasmia Pharmaceutical AB
Halvårsrapport

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj – oktober 2017

Ökat fokus på kommersialisering

Uppsala, 2017-12-01 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ANDRA KVARTALET 1 augusti –
31 oktober 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 651 tkr (56)[1]

· Rörelseresultatet var -22 129 tkr (-35 867)

· Resultatet efter skatt uppgick till -25 094 tkr (-41 343)

· Resultatet per aktie var -0,14 kr (-0,38)

· Totalresultatet var -25 102 tkr (-41 339)PERIODEN 1 maj – 31 oktober 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 671 tkr (92)

· Rörelseresultatet var -50 549 tkr (-68 209)

· Resultatet efter skatt uppgick till -56 807 tkr (-78 264)

· Resultatet per aktie var -0,36 kr (-0,72)

· Totalresultatet var -56 817 tkr (-78 251)· Försäljnings- och marknadsföringstillstånd har erhållits för Doxophos
i Ryssland

· Lånet från Nexttobe på 102,4 mkr har förlängts

· Per Langö blev invald i Oasmias styrelse

· CFO Fredrik Gynnerstedt har slutatHÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

· Försäljning av Paclical i Ryssland är igång

· Bolaget har säkrat 28 mkr i finansiering genom konvertibellån

· Bolaget har initierat en avnotering av aktien från Frankfurt Stock
ExchangeVD KOMMENTERAR

Bästa aktieägare,

Hösten har börjat intensivt för Oasmia och fokus på kommersialisering blir allt
mer framträdande. Den första ordern av Paclical inkom under kvartalet från vår
nya partner i Ryssland, Hetero Group. Vi producerar för fullt och den första
leveransen skeppades i november. De första produkterna var redan köpta av
sjukhusdistrikten innan leverans. Vi arbetar vidare med att säkerställa
produktion och ytterligare leveranser som kommer att skeppas löpande framöver.

Doxophos är vår andra nu godkända produkt i Ryssland. Till skillnad mot
Paclical som erhöll godkännande för en indikation, så fick Doxophos godkänt för
samtliga indikationer som den aktiva substansen doxorubicin är godkänt för.
Dessa inkluderar bl a prostata-, bröst- och lungcancer. Innan försäljningen kan
påbörjas måste Hetero Group få ett godkänt pris för produkten hos
myndigheterna. De olika produkter som finns på världsmarknaden idag och är
baserade på cytostatikasubstansen doxorubicin omsätter över en miljard dollar
årligen.

Avseende registreringsprocessen av Apealea hos EMA pågår en kompletterande
analys av data i en tidigare genomförd PK studie. Analysen görs för att svara
på en fråga från myndigheten. Den specifika frågan rör således inte den
pivotala studien, som inkluderade närmare 800 patienter med äggstockscancer.
Jag och bolagets övriga ledning ser inga skäl till att detta kommer att
innebära några hinder för kommande registrering och det kommer också stärka vår
data när vi ansöker om marknadsgodkännande i USA.

Arbetet fortsätter med det av styrelsen tidigare fattade beslutet att överföra
bolagets veterinära tillgångar till vårt amerikanska dotterbolag. Vår ambition
är att notera bolaget, som nu är omdöpt till AdvaVet Inc. på Nasdaq Capital
Market i New York. Transaktionen görs i syfte att ge bolaget stabil finansiell
grund med extern finansiering vilket möjliggör vidareutveckling och
kommersialisering på den amerikanska marknaden, den överlägset viktigaste
marknaden för den här typen av produkter. Tidplanen för noteringen är under
första halvan av 2018.

Bolagets kostnadsbesparingsprogram fortlöper och har inneburit signifikant
lägre kostnader jämfört med motsvarande period i fjol. Inom ramen för detta har
styrelsen beslutat att inleda en process för att avnotera Oasmias aktie från
börsen i Frankfurt. Bolaget har efter kvartalets slut, refinansierat vissa av
de utestående skuldförbindelserna som ingicks i juni 2017 med konvertibler om
28 mkr.

Full fart framåt!

VD

Mikael Asp

[1] Siffror inom parentes visar utfall för föregående räkenskapsår


Frågor beträffande rapporten besvaras av:
Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF