Stockholm 09:16
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-09 10:36:46

ELECTRA: EM HOME-POST TYNGDE RES, LÄGRE MOBILFSG MINSKADE OMSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electra Gruppen, som utvecklar och driver koncept för butikskedjor inom hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett rörelseresultat om 1,8 miljoner kronor (2,1) för det första kvartalet 2019. Här ingår en engångskostnad på 1,1 miljoner kronor för EM Home-affären.

Nettoomsättningen uppgick till 388 miljoner kronor (401).

"Den i kvartalet minskade omsättningen förklaras av en något lägre andel mobiltelefonförsäljning inom vår retail-verksamhet samt att våra e-handelskunder haft en svagare omsättningsutveckling. Det ökande styckepriset på mobiltelefoner i premiumsegmentet medför en lägre utbytestakt bland konsumenterna vilket missgynnat vår omsättning", skriver bolaget.

Resultat efter skatt uppgick till 1,6 miljoner kronor (1,9) och resultat per aktie blev 0:31 kronor (0:37).