Stockholm 17:08
+0,84% Idag
+1,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-25 10:06:25

ELECTRA: LÄGGER BUD PÅ EM HOMESTOCKHOLM (Direkt) Electra har träffat överenskommelse att förvärva EM Home som bedriver kedjegemensam verksamhet för de 32 butiker som ingår i möbelkedjan EMs franchisekoncept.

Erbjuden köpeskilling är 3,5 miljoner kronor, vilket motsvarar bolagets egna kapital. En tilläggsköpeskilling på maximalt 12 miljoner kronor kan utgå om definierade målsättningar uppnås kopplade till framtida vinster i EM Home och volymutvecklingen i möbelkedjan EM. Electras förvärv är villkorat av att ägare till minst 90 procent av aktierna accepterar erbjudandet. Ägare till över 60 procent av aktierna har redan lämnat preliminär accept.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I förvärvet ingår varumärket EM, kedjekontoret och handlaravtal med de 32 lokala entreprenörerna som alla äger sina egna butiker. Under det brutna räkenskapsåret 2017/18 uppgick omsättningen i EM Home till cirka 30 miljoner kronor. Bolaget har en balansomslutning om cirka 15 miljoner kronor och ett eget kapital på cirka 3,5 miljoner kronor.

EM:s franchisekoncept ägs och drivs av lokala entreprenörer. Under det brutna verksamhetsåret 2017/18 omsatte de 32 butikerna cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet.