Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-01 08:40:10

NFO DRIVES: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 15 MLN KR



STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cleantechbolaget NFO Drives genomför en riktad nyemission om nästan 0,7 miljoner aktier till kursen 22 kronor per aktie. Totalt uppgår nyemissionen till runt 15 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda ägarkretsen, skriver bolaget.

Nettolikviden från nyemissionen ska användas till att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter samt att anställa ny personal i form av säljare.

Tecknare är Grenspecialisten Förvaltning och ett antal "kvalificerade investerare".

NFO Drives stängde på 22:50 kronor på onsdagen.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 22,3 procent.