Stockholm 16:50
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-12 17:32:09

ISR: FÅR GENOMFÖRA FAS II-STUDIE INOM HIVSTOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget ISR har fått godkänt av Läkemedelsverket att genomföra en Fas IIa-studie, där hivinfekterade patienter som står på bromsmedicin (ART) kommer att behandlas med GnRH-agonist (ISR048).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien beräknas starta under det första kvartalet 2018 och kommer att omfatta 26+26 patienter i Stockholmsområdet.

Syftet är att undersöka tillägg av GnRH-agonist (ISR048) till befintlig ART-behandling och studera effekten på integrerat HIV-DNA.