Stockholm 17:30
+0,41% Idag
+20,62% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-27 08:30:00

Irisity AB: Anders Långsved föreslås som ny styrelseledamot i Irisity

Valberedningen i Irisity AB (publ) föreslår inför bolagsstämman den 25 april att Anders Långsved väljs in som ny ledamot i styrelsen.


Vidare föreslås omval av Johan Zetterström och Meg Tiveus till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande. Göran Wolf (ledamot) har avböjt omval.

Anders Långved är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som Commercial Director Europe/International på Brooklyn Gin. Han är också styrelseledamot i Halon.io samt styrelseordförande

i Wrebit AB.

-       Anders har lång erfarenhet av att bygga starka team för att öka lönsamheten användarvänligheten och kundnöjdheten i olika verksamheter och organisationer. Vi ser därför fram emot hans engagemang i Irisitys styrelse, kommenterar Lennart Svantesson, styrelseordförande

Irisitys valberedning representerar 24,24 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Förvaltnings AB Brunnen) och Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter.

För ytterligare information:

Lennart Svantesson, Styrelseordförande

Telefon: +46 733 11 00 11

E-mail: lennart.svantesson@naxs.se

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world's largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF