Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-21 13:10:00

Klövern säljer 42 fastigheter i Karlstad för 2 610 mkr


Klövern har tecknat avtal om att avyttra hela sitt fastighetsbestånd i Karlstad, bestående av 42 fastigheter, för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 2 610 mkr. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 204 000 kvm och utgörs huvudsakligen av kontor samt lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 247 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95 procent.

Transaktionen görs i syfte att geografiskt renodla Klöverns fastighetsportfölj till färre orter.

Frånträde är planerat till den 29 november 2019.

Transaktionen omfattar följande fastigheter:

Barkassen 7Bälgen 11Kanoten 10Stolpen 1
Barkassen 9Druvan 13Kulingen 4Stolpen 6
Björnen 13Ekorren 11Mercurius 3Styrmannen 5
Björnen 7Fjädern 14Monitorn 9Sågen 1
Blåsten 3Fjädern 16Passadvinden 3Sågen 2
Blåsten 4Freja 13Pinassen 2Sågen 9
Brisen 4Grästegen 2Regnvinden 1Tornadon 2
Bromsen 1Gångjärnet 2Skepparen 15Tången 15
Bromsen 6Hammaren 21Släggan 13Ugnen 1
Bälgen 9Herrhagen 1:10Spärren 7Vänersnipan 1
Bälgen 10Hybelejen 17  

Klöverns rådgivare i transaktionen var Walthon Advokater.


Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se 
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 13:10 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.


Bilaga