Stockholm 17:17
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-01 08:00:00

Penser Access: Maha Energy - Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3'18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än oljepriset i Q4. Bolagets starka operativa kassaflöde på USD 18m för helåret innebar också att bolagets expansionsinvesteringar har kunnat finansieras med eget kassaflöde. Med flera viktiga steg för att öka både produktion, hanteringskapacitet och försäljning i Brasilien tar bolaget nu tydliga kliv mot nästa nivå. Vi fortsätter räkna med ett betydande produktionslyft till 4175 boepd för 2019e och en mer osäker prognos om 5800 boepd 2020e. Kombinerat med nedgången i oljepriset i Q4 och justerade kostnadsantaganden så har vi sänkt vår EBIT-prognos med 7% för 2019e och 6% för 2020e. Trots förseningar och nya kursrekord för aktien ser värderingen inte ansträngd ut på EV/EBITDA på 5,2x '19e vilket sjunker till 3,2x 2020e och lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Dessutom kan färdigställandet av Attic, beskedet om bolagets kapitalplan för 2019 och möjliga besked om förvärv erbjuda triggers för kursen under våren. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20190301.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML