Stockholm 14:46
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-28 14:05:54

SEAFIRE: KÖPER LINGUA COMMUNICATIONS, GÖR FÖRETRÄDESEMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Seafire förvärvar Lingua Communication Nordic från Linguacoms huvudägare och vd Hannes Buckard samt ett antal minoritetsaktieägare. Tillträde beräknas ske senast juli 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Linguacom omsatte 47,4 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 4,6 miljoner kronor under räkenskapsåret 2017.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 13,0 mijoner kronor inklusive en nettokassa om 3 miljoner, plus en tilläggsköpeskilling om cirka 2,5 miljoner kronor samt en rörlig tilläggköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under åren 2019-2022.

Seafire erhåller en ram om 50 miljoner kronor för förvärvsfinansiering från Skandinaviska Kreditfonden.

Styrelsen i Seafire har vidare beslutat att genomföra en företrädesemission för att finansiera del av köpeskillingen. Genom denna företrädesemission tillförs Seafire cirka 13,2 miljoner kronor. En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier i företrädesemissionen till en teckningskurs om 4:60 kronor per aktie.

Linguacom är ett bolag som erbjuder översättnings- och tolktjänster främst mot offentlig sektor.

I och med förvärvet tredubblas omsättningen proforma för Seafire till över 70 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017 och når ett positivt rörelseresultat på årsbasis. Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 21,3 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 1,2 miljoner proforma.