Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-29 09:00:00

Ny VD till DEDICARE

Styrelsen i Dedicare har utsett Krister Widström till ny VD. Krister Widström tillträder sin befattning den 9 november 2017. 


Krister Widström, har gedigen erfarenhet av bemanning via Poolia bl.a. som VD för Poolia Kontor. Offentlig verksamhet genom bl.a. uppdrag som Näringslivschef. Utlandserfarenhet via uppdrag som VD för New Trade Markets och Landschef på Exportrådet.

Krister Widström, tillträdande VD Dedicare:

-          Då jag redan känner Dedicare som ett mycket framgångsrikt och lönsamt bolag tvekade jag aldrig att tacka ja när jag fick frågan från Styrelsen. Jag ser fram emot att förverkliga den stora potential som bolaget har både nationellt och internationellt.

Björn Örås, ordförande:

-          Krister Widström har gedigen erfarenhet av tjänsteföretagande, offentlig samt internationell verksamhet. Denna erfarenhet i kombination med ett starkt ledarskap säkrar en fortsatt stark utveckling för Dedicare.

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 09.00 (CEST)


För ytterligare information kontakta:

Björn Örås, 070 - 526 79 97


Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ.)

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF