Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 08:34:22

EPISURF MEDICAL: RESULTAT FÖRE SKATT -15,5 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Episurf redovisar en nettoomsättning på 884.088 kronor för fjärde kvartalet 2017 (1.007.759).

Resultat före skatt uppgick till -15,5 miljoner kronor (-18,5) och resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0:51 kronor (-0:97).

Bruttoorderingången ökade med 41,3 procent till 885.088 kronor (626.306)

Orderstocken ökade till 893.014 kronor (325.434).

Vidare meddelar bolaget en 38-procentig ökning av antalet godkända Episealer-order under kvartalet till 36 (26).