Stockholm 17:30
-1,08% Idag
-0,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 07:23:52

TELE2:NEDSKRIVNING SVERIGE 46 MLN 1KV, EO-POST KROATIEN +18 MLNSTOCKHOLM (Direkt) Tele2:s ebitda-resultat under det första kvartalet uppgick till 1.628 miljoner kronor (1.523), vilket var högre än väntat då SME Direkts konsensus låg på 1.599 miljoner kronor.

Ökningen av ebitda jämfört med förra året förklaras av högre vinstnivåer i Baltikum, Kazakstan och Kroatien, till följd av ökade intäkter, skriver Tele2 i sin rapport.

Sverige påverkades dock negativt med 46 miljoner kronor till följd av en nedskrivning av en kortfristig fordran. Samtidigt påverkades ebitda-resultatet i Kroatien positivt med 18 miljoner kronor till följd av en intäktsjustering av engångskaraktär inom kontantkortssegmentet.

Rörelseresultatet mätt som ebit uppgick till 952 miljoner kronor (782), vilket var 10 procent bättre än SME Direkts konsensus. Här ingick jämförelsestörande poster på sammanlagt -70 miljoner kronor (-105), bestående av förvärvskostnader relaterade till fusionen med Com Hem samt integrationskostnader för TDC i Sverige. Väntat var att ebit skulle påverkas med -76 miljoner kronor, enligt SME Direkts konsensussammanställning.