Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-12 13:00:00

Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB utser ny VD

Jonas Andersson har utsetts till ny VD i Seafire AB (publ):s ("Seafire") dotterbolag Hedén Group AB ("Hedén"). Jonas är idag sälj- och marknadschef i Hedén och börjar sin anställning som VD den 1 januari 2019. Nuvarande VD Johan Bennarsten fortsätter som styrelseordförande i Hedén.  


Jonas Andersson har en bakgrund som Area Sales Manager på SmartEye AB innan han blev ansvarig för marknad och försäljning på Hedén i början på 2017. Tidigare befattningar inkluderar sälj- och supportingenjör på SmartEye samt butikschef inom järnhandeln och medlem i Järniakedjans marknadsråd. Jonas har studerat Farkostteknik på KTH och gått flertalet kurser inom säljteknik. Jonas Andersson är en av de större aktieägarna i Seafire med ett innehav om 104 237 aktier.

"Jag är hedrad och glad över förtroendet och ser fram emot min nya roll. Vi har ett starkt team med duktiga medarbetare som under de senaste två åren skapat en plattform för att utveckla bolaget vidare. Med en bra bas, starkt varumärke och spännande produktlanseringar både genomförda och kommande ser jag stora möjligheter att öka både vår tillväxt och lönsamhet" säger Jonas Andersson

"Jonas och teamet har gjort ett fantastiskt arbete att utveckla bolaget. Jag är mycket glad att Jonas nu tar över VD posten och för bolaget till nästa nivå med målsättningen att kraftigt öka omsättningen och vinsten de kommande åren", säger Johan Bennarsten. Han fortsätter: "Successionen i Hedén är ett utmärkt exempel på Seafiremodellen och mitt fokus kommer, förutom att i rollen som styrelseordförande stötta Jonas, nu övergå till att förvärva fler bolag och utveckla Seafire ytterligare".

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 12 november 2018, kl. 13.00.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Bolagen vidareutvecklas med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF