Stockholm 17:30
-0,94% Idag
+16,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-11 12:39:15

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:34 USD 52:93 0,65% 16,56%
Brent, första termin +0:24 USD 61:92 0,39% 15,09%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +32 USD 5.962 0,53% -0,06%
Zink +3 USD 2.464 0,12% -0,12%
Aluminium -11 USD 1.850 -0,59% 0,22%
Nickel +220 USD 11.470 1,96% 7,30%
Bly +2 USD 1.978 0,10% -2,13%
Tenn +260 USD 20.400 1,29% 4,75%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +5:86 USD 1.292:50 0,42% 0,75%
Silver +0:13 USD 15:70 0,84% 1,31%

Dollarindex -0.21 95.33 -0,21% -0,87%
(högre = starkare USD)