Stockholm 10:20
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-10 06:54:50

SEDANA MEDICAL: EMISSION UTÖKADES TILL 375 MLN KR, RABATT 4,8%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den riktade nyemissionen som det First North-listade hälsovårdsbolaget Sedana Medical aviserade efter börsstängning på onsdagen gjordes till kursen 129:50 kronor och omfattade nästan 2,9 miljoner aktier.

Emissionen, som hanterades av Pareto, kommer därmed tillföra bolaget cirka 375 miljoner kronor, mer än onsdagens förhandsbesked om 350 miljoner kronor.

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 4,8 procent i förhållande till stängningskursen på onsdagen.

Emissionen tecknades av AXA, Handelsbanken Fonder, Berenberg, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Öhman Fonder. Utspädningseffekten uppgår till cirka 12,7 procent.

Kapitalet från emissionen ska "användas för att finansiera genomförandet av aktiviteter för att uppnå marknadsgodkännande av Anaconda och Isoconda i USA", skriver bolaget.

Bolaget meddelar även styrelseledamoten Michael Ryan i samband med emissionen köpte 75.000 aktier från styrelseledamoten Sten Gibeck.

Michael Ryan, som varit ledamot i bolaget sedan 2005 och som var vd mellan 2011-2017, äger drygt 1,1 miljon aktier i bolaget efter transaktionen om man utgår från uppgifter på bolagets hemsida. Det motsvarar cirka 6 procent av bolaget.

Sten Gibecks innehav uppgick till 1,6 miljoner aktier före affären, enligt uppgifter på hemsidan.