Stockholm 17:30
+1,10% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-25 15:12:37

Kommuniké från årsstämma 2019 i Irisity AB (publ).

Vid årsstämma i Irisity AB (publ), den 25 april 2019, fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 22 162 448 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018.


Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman fattade beslut om omval av nuvarande styrelseledamöterna Johan Zetterström, Meg Tivéus och Lennart Svantesson samt till nyval Anders Långsved. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Svantesson. Vidare fattades beslut om direktiv för valberedning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhålla sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp att fördela inom sig.

Det registrerade revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2020. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. With the help of AI and proactively working and self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and surveillance systems from passive to alarm units. With Irisity's SaaS solution, IRIS™ turns the attention to real sharp events rather than false alarms. Irisity's AI algorithms have high precision and can determine human activity at long distances in all lighting conditions right down to only ten pixels.

IRIS™ currently monitors a variety of application areas for hundreds of customers in Scandinavia and iinternationally. Including schools, nightly surveillance of the elderly in the home, parking, critical infrastructure and surveillance of different types of protection areas.

Irisity operates in a turbulent world where surveillance has undergone a shift from questionable integrity threats to obvious security factors. With an aggressive growth strategy in one of the world's largest and fastest growing industry segments, the company is investing in increased innovation pace and expanding the SaaS offering IRIS™ internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North under short name IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 · certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF