Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-23 11:42:06

Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag


Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556035-8672 Clas Ohlson Aktiebolag
InstrumentSE0000584948 B-Shares
InnehavareNordea Funds Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier3 288 695
Antal rösträtter4 110 868,75
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2017-11-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 271 619
 - direkt innehavda rösträtter4 089 523,75
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,987 %
 - direkt innehavda rösträtter3,089 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,089 % 3 271 619
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,089 % 3 271 619
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 089 523,75
 - andel av rösträtter3,089 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMikkel Busk, Pia Scheel
 - telefon+45 5547 3717
 - mejlnims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML