Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-11 08:30:00

Oasmia har erhållit marknadsgodkännande för Paclical® i Kazakstan


Oasmia Pharmaceutical AB
Insiderinformation

Oasmia har erhållit marknadsgodkännande för Paclical® i Kazakstan

Uppsala, 2017-12-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ: OASM), har erhållit försäljnings- och marknadsföringstillstånd för
Paclical i Kazakstan. Paclical är det första helt vattenlösliga
cancerläkemedlet med paklitaxel som blivit godkänt för försäljning. Paclical
kommer att säljas genom Hetero Group och planeras att lanseras under första
halvåret 2018.

Paclical, som har namnet Apealea i Europa, är en ny formulering av paklitaxel
baserad på Oasmias patenterade XR17 teknologi och blev godkänd för behandling
av äggstockscancer. XR17 är icke-toxiskt och bildar vattenlösliga nanopartiklar
tillsammans med paklitaxel.

“Samarbetet med Hetero Group, som inleddes tidigare i år, växer enligt plan
genom detta godkännande,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande på
Oasmia Pharmaceutical. “Vi är glada att expandera till Kazakstan, där vi är
övertygade om att man kommer att dra fördelar av de högkvalitativa behandlingar
som nu kommer erbjudas läkare och patienter. Vi ser fram emot Hetero’s arbete i
regionen men än mer angeläget är att Paclical kan göra skillnad för patienter
och deras familjer.”Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordförande
Tel: +46 18 50 54 40
E-mail: julian.aleksov@oasmia.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF