Stockholm 14:15
-0,41% Today
+1,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-14 09:30:32

Irisity levererar nya bevakningslösningar i Sydafrika

Irisity AB (publ) har tillsammans med Site Guard PTY Ltd i Sydafrika, tecknat flera nya distributörs- och kundavtal till ett sammanlagt ordervärde om initialt 1 MSEK. Avtalen är banbrytande för Irisitys vidare expansion internationellt.


Site Guard PTY Ltd (siteguard.co.za) som sedan 2016 är exklusiv partner till Irisity i Sydafrika har tecknat flera nya avtal inkluderat återförsäljarna Secure Rite och Deep Blue Security samt kunderna HFO Construction Ltd, Louis Fivas Ltd och De Velde Ltd. Det sammanlagda inledande ordervärdet uppskattas till 1 MSEK.  

-        "Vi är mycket nöjda med det starka intresse Irisitys intelligenta kameralösning väcker här i Sydafrika. Dessa första distributörs- och kundavtal är bara början på en mycket stark utveckling på denna marknad. Potentialen i Sydafrika är enorm!"  Säger Cali Engelbrecht CEO Site Guard South Africa.

-        "Vi ser fram emot en fortsatt stark kundtillströmning i Sydafrika, en marknad som är mångdubbelt större än den svenska. Dessa tre högprofilerade inledande kunder är en mycket bra start för vår internationella satsning". Säger Patric Broman, International Sales på Irisity.

Irisitys lösning passar väl då säkerhetsmarknaden i Sydafrika tar steget till nästa generations intelligent bevakning. Tillsammans med Site Guard har vi för avsikt att utöka vår närvaro på denna kontinent.

För ytterligare information:

Irisity AB (publ)

Patric Broman

Telefon: +46 (0)708 133 963
E-mail: patric@irisity.com 


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är optimerade för att detektera mänsklig aktivitet. Vi arbetar med självlärande system och artificiell intelligens ursprungligen baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand samt att skapa trygghet i allt från skolor till nattillsyn i hemmet. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 09:00 CET on September 14, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 · www.penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF