Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-15 07:40:24

NYFOSA: TILLTRÄDDE 15 FASTIGHETER SLUTET 2KV, BIDRAR FULLT 3KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nyfosa tillträdde 15 fastigheter under andra kvartalet, främst belägna i södra Sverige.

"Tillträdena genomfördes i slutet av kvartalet och bidrar därmed fullt ut till resultatet nästa kvartal", skriver Nyfosa i sin delårsrapport.

Förvaltningsresultatet under andra kvartalet blev 201 miljoner kronor (285). Bolagets resultat från andelar i samriskbolag om 45 miljoner kronor (168) utgör 50 procent av kvartalets resultat i Söderport.

"Den lägre resultatandelen jämfört med föregående år förklaras av orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen som var högre i jämförelseperioden", skriver Nyfosa.

I slutet av det andra kvartalet förvärvade Söderport fastigheter för 1,4 miljarder kronor från Nyfosa och Sagax.

"Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 miljarder kronor under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 miljarder kronor i fastighetsvärde", kommenterar vd Jens Engwall i rapporten.