Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-24 08:11:10

DEDICARE: PERSONALBRIST, EO-KOSTNAD TYNGDE MARGINAL 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Dedicare visar i det tredje kvartalet 2017 en fortsatt tillväxt, nära 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Däremot försämrades rörelsemarginalen till 8,4 procent (12,6).

"Den försämrade marginalen beror delvis på personalbristen inom våra tjänstekategorier som tvingat upp löner och arvoden till våra konsulter och därmed ger oss lägre marginaler men också på engångskostnader i samband med VDs avgång som belastat periodens resultat med 3,2 miljoner kronor", skriver bolaget i delårsrapporten.