Stockholm 17:30
0,00% Idag
+22,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-30 15:30:00

Electra Gruppen säljer sin andel i Euronics Danmark


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-06-30

Electra Gruppen säljer sin andel i Euronics Danmark till El-salg

Electra Gruppen AB (publ) säljer sin andel i bolaget Euronics Danmark A/S (45 %) till samarbetspartnern A/S El-salg
som sedan tidigare äger övriga 55 % av bolaget. Försäljningen sker vid halvårsskiftet 2021 till en köpeskilling motsvarande
Electras bokförda värde på aktierna.

Samarbetet mellan Electra och El-salg har fungerat väl sedan 2015 men däremot har inte de besparingar parterna
hoppades uppnå realiserats. Parterna har därför beslutat att ersätta samägandet av Euronics Danmark med ett
samarbets- och inköpsavtal vilket medför att El-salg även fortsättningsvis kommer att genomföra en betydande
andel av sina inköp av CE-produkter via Electra. Samarbetsavtalet börjar gälla vid halvårsskiftet och löper under
3 år med möjlighet till förlängning.

- Det samarbetsavtal med vilket Electra ersätter andelen i El-salg medför i praktiken varken volym- eller
verksamhetsmässiga förändringar för Electra samtidigt som Electra bibehåller sin kommersiella närvaro i
Danmark vilket är viktigt, säger Anneli Sjöstedt, VD Electra Gruppen.

- Tack vare det nya samarbetsavtalet mellan El-salg och Electra kan Euronics Danmark även fortsättningsvis
fortsätta att varuförsörja sina 300 butiker inom fackhandeln i Danmark med hemelektronikprodukter samtidigt
som vi förenklar den juridiska strukturen mellan parterna, säger Tomas Holm Hedehus, VD El-salg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59
Tomas Holm Hedehus, VD A/S El-salg, telefon +45 21 76 50 02


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination
med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 15.30.

Bilaga