Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-03-22 11:48:22

OREZONE: FÅTT TILLSTÅND FÖR BL A LITIUM I NORRLANDSTOCKHOLM (Direkt) Orezone har fått ett undersökningstillstånd för litium, niob, tantal och beryllium i ett 900 hektar stort område i Sollefteå kommun. Tillståndet gäller initialt i tre år och kan därefter förlängas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har Orezone förhandlat fram ett avtal med de australiska bolagen Haustella och Wilron Marine som innebär att Orezone redan nu får sina kostnader tillbaka och inte har några som helst vidare kostnader eller förpliktelser i litiumprojektet. Orezones andel i en eventuell framtida produktion utgörs av royalties.