Stockholm 17:30
-0,19% Idag
+18,81% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-21 15:20:55

INTEGRUM: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -5,7 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet (maj-juli) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 på -5,7 miljoner kronor (-1,0).

Rörelseresultatet sjönk till -5,6 miljoner kronor (-1,2) medan nettoomsättningen minskade till 3,9 miljoner kronor (5,8).

"Förra årets starka försäljning påverkades positivt av en lageruppbyggnad hos vår nya återförsäljare, Ottobock i USA. Den försäljningen motsvarade 2,2 miljoner kronor. Justeras jämförelsekvartalet ser vi en ökning med 10 procent för det redovisade kvartalet", säger bolagets nya vd Rutger Barrdahl som utsågs i augusti.

Jämfört med närmast föregående kvartal steg däremot omsättningen.

"Den starka tillväxten gentemot förra kvartalet berodde på att antalet operationer med OPRA implantat ökade och framförallt på den amerikanska marknaden. Försäljningen visar alltså en positiv trend", resonerar Rutger Barrdahl.

Styrelsen i Integrum har sedan tidigare föreslagit en fullt säkerställd nyemission om cirka 25 miljoner kronor som ska genomföras i oktober.