Stockholm 15:19
+0,07% Idag
+3,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-28 11:06:57

MY TASTE: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION CA 18 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget My Taste har beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) som tillför bolaget cirka 18 miljoner kronor, och ytterligare cirka 7,7 miljoner om samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser upp till totalt 32 procent av den initiala emissionsvolymen.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till redan kommunicerade samt nya strategiska förvärv.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare i My Taste har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2017.

Teckningskursen per unit är 16:40 kronor, vilket motsvarar 4:10 kronor per aktie.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7:00 kronor under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.