Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-26 09:52:36

AHLSTROM-MUNKSJÖ: SPÅR FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN 2017STOCKHOLM (Direkt) Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjö räknar med en fortsatt stabil efterfrågan under 2017.

"Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret", skriver bolaget i delårsrapporten.

Prisökningar kommer att genomföras i takt med att kontrakt löper ut, för att kompensera för ökade råvarupriser i vissa segment. Höjningarna kommer att slå igenom mot slutet av andra kvartalet, uppger bolaget.

Ahlstrom-Munksjö planerar underhållsstopp under de andra och tredje kvartalen, samt säsongsmässiga stopp i slutet av året, i samma utsträckning som under fjolåret.

Bolaget kommer så snart profromasiffror för det sammanslagna bolaget publicerats att börja ge guidning om resultatutvecklingen på ebitda-nivå samt ge kommentarer om realiserade synergieffekter, framgår det vidare.

Munksjös rörelseresultat, exklusive Ahlstrom, uppgick till 17,4 miljoner euro för det första kvartalet 2017. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett rörelseresultat om 20,6 miljoner euro.

Det justerade ebitda-resultatet blev 37,3 miljoner euro, något över väntade 36,6 miljoner. Den justerade ebitda-marginalen landade på 12,7 procent, helt i linje med marknadens snittprognos.

För Ahlstroms del uppgick det justerade ebitda-resultat till 42,6 miljoner euro, upp från 27,9 miljoner för ett år sedan.

Ahlstrom-Munksjö handlades strax före klockan 10 till 14:72 euro på Helsingforsbörsen, en uppgång med drygt 5 procent för dagen.