Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-19 15:15:00

Ändrat datum för årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)


Aktiebolaget Fastator (publ) har tidigare meddelat att årstämman 2019 ska hållas fredagen den 3 maj. För att öka möjligheten för aktieägare att delta i stämman har styrelsen beslutat att flytta stämman till tisdagen den 7 maj. Bokslutskommuniké samt årsredovisning kommer att publiceras enligt tidigare kommunicerade datum.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF