Stockholm 17:30
+0,76% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-24 08:02:27

ROTTNEROS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 108 MLN KR 1 KV (57)STOCKHOLM (Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 108 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (57). Resultatet per aktie uppgick till 0,71 kronor (0,37).

Nettoomsättningen uppgick till 630 miljoner kronor (537).

Resultatet före skatt blev 136 miljoner kronor (73).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 miljoner kronor (14).