Stockholm 10:24
-0,06% Idag
+18,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-30 10:41:26

BÖRSEN: ELEKTA STIGER PÅ RAPPORT, LUMI FALLER, OMXS30 +0,2%STOCKHOLM (Direkt) Stockholmsbörsen inledde torsdagen i en oregelbunden tendens samtidigt som en något starkare utveckling kunde noteras på de större marknaderna ute i Europa.

Vid 10.30-tiden var storbolagsindexet OMXS30 upp med 0,2 procent till nivån 1.617 och på börserna i Paris och Frankfurt noterades 0,4-0,6 procent upp. Omsättningen på Stockholmsbörsen låg då på drygt 3 miljarder kronor.

Oljan har rört sig något upp inför dagens Opec-möte i Wien där frågan om en förlängning av produktionsminskningen står på agendan. På börsen handlades Lundin Petroleum ner med 1,3 procent medan Enquest lyfte drygt 7 procent efter en verksamhetsuppdatering.

Elekta steg 1,8 procent efter att det justerade resultatet och den organiska försäljningstillväxten slagit förväntningarna rejält. Bolaget senarelägger dock sitt mål för de första 75 orderna för det MR-styrda strålbehandlingssystemet Unity till det första halvåret av kalenderåret 2020. Tidigare mål var 75 order till utgången av 2019.

H&M noterades 0,5 procent upp. Efter de senaste årens stora investeringar har H&M ett mycket bra utgångsläge i det skifte som branschen går igenom, menar ordföranden och storägaren Stefan Persson.

"Vi är mer förberedda att klara av den nya digitaliserade världen än jag tror att vi har förklarat för aktiemarknaden. Jag ser inte den hotbild som målas upp - jag ser stora möjligheter", säger han till Dagens Industri.

Lundin Mining sänker sin prognos för kopparproduktionen vid Candelaria för 2018-2019 med 20 procent. Samtidigt har zinkproduktionsprognosen sänkts för 2018 men höjts för 2019. Nickelproduktionsprognoserna väntas ligga i nivå med tidigare guidning. Ett par banker har sänkt sin rekommendation för Lundin Mining efter de nya prognoserna. Aktien backade drygt 6 procent.

MTG steg 5,5 procent efter onsdagens kapitalmarknadsdag.

Karo Pharma var drygt 4 procent ner. Bolagets arbetande styrelseordförande och storägare Anders Lönner har kallats till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharmas försäljning av aktier i Oasmia. Styrelsen i Karo Pharma, där Anders Lönner är ordförande, "har genomfört en noggrann undersökning och kan konstatera att företaget och Anders Lönner har agerat klanderfritt och helt korrekt".

Kambi var drygt 2 procent upp till strax under 86 kronor. Pareto Securities har inlett bevakning av sportspelsleverantören med en köprekommendation och riktkursen 97 kronor.

Stillfront steg 2,7 procent till 150:50 kronor. Redeye har höjt sitt rättmätiga värde för spelbolaget Stillfront, i ett basscenario, till 161 kronor från tidigare 134 kronor.

Inom samma sektor avancerade Gaming Corps 6,5 procent sedan bolagets tredje kvartal visat på en klar förlustminsking. Aktien har därmed klättrat med närmare 90 procent de senaste tre månaderna.

Teknikkoncernen Sdiptech var 2,2 procent upp efter en köprekommendation från Affärsvärlden.

NGM-jätten Kopparbergs backade 8 procent. Bryggarens tredje kvartal tyngdes rejält av det brittiska pundet och nettovinsten sjönk till 66,7 miljoner kronor (129).

Makro

- EMU: arbetslöshet oktober, KPI (prel) nov kl 11.00

- USA: nyanmälda arbetslösa veckostatistik, privata inkomster och privatkonsumtion oktober kl 14.30

- USA: Chicago PMI november kl 15.45

- USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45