Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-31 17:30:00

Nytt antal aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Antalet aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har ökat med 3 239 436 på grund av nyemissioner av stamaktier av serie B i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.


Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 17  551 436 aktier i bolaget varav 2 120 928 stamaktier av serie A, 12 564 476 stamaktier av serie B, 1 361 232 stamaktier av serie D och 1 504 800 preferensaktier. Antal röster uppgår till 36 639 788. Aktiekapitalet uppgår till 109 696 475 kronor.
 
För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Linzenbold, IR-chef
Telefon: +46 70 825 26 30
E-post: patrik.linzenbold@k2a.se
 
Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 klockan 17.30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF