Stockholm 17:30
+0,62% Idag
+3,09% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-13 10:06:00

ATRIUM: DRIFTÖVERSKOTT SPÅS VÄXT I LINJE MÅL 3 KV - ANALYTIKERSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg driftöverskott väntas under det tredje kvartalet ha växt i linje med bolagets mål om en årlig ökning om 10 procent. Bolaget har en attraktiv exponering mot Stockholm och en intressant projektportfölj. Detaljhandelsexponeringen är samtidigt en negativ del i bolagets fastighetsportfölj.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför onsdagsmorgonens rapport.

Enligt SME Direkts konsensusprognos väntas bolaget redovisa ett driftöverskott om 416 miljoner kronor för det tredje kvartalet (377) medan hyresintäkterna väntas ha summerat till 588 miljoner kronor (535).

Bolaget bedöms vidare redovisa orealiserade fastighetsvärdeförändringar om 460 miljoner kronor (316) för kvartalet, enligt SME-konsensusprognosen. Värdeökningar i projekt kombinerat med högre hyresnivåer väntas ha givit positiva bidrag åt portföljvärdet, bedömer analytiker.

"Bolaget drar nytta av den starka hyresmarknaden i Stockholm (75 procent av portföljen) och kontorsmarknaden (50 procent) men hålls troligtvis tillbaka av mindre säker hyrestillväxt inom detaljhandelssegmentet (37 procent av portföljen)", för en analytiker fram.

Analytiker påpekar även att projektportföljen ser intressant ut, med ett ökat fokus på bostäder, och att eventuellt mer information om starter är av intresse.

Atrium Ljungbergs rapport för det tredje kvartalet väntas klockan 8.30 onsdagen den 18 oktober.