Stockholm 13:36
-0,70% Idag
+1,34% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-11 07:33:56

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 07:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:48 USD 57:88 0,84% 26,74%
Brent, första terminen +0:56 USD 62:94 0,90% 16,23%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +4 USD 5.829 0,07% -1,40%
Zink +24 USD 2.362 1,03% -3,75%
Aluminium +6 USD 1.826 0,33% -1,46%
Nickel -125 USD 17.920 -0,69% 68,34%
Bly -7 USD 2.094 -0,33% 4,13%
Tenn -145 USD 17.275 -0,83% -11,23%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +6:18 USD 1491:58 0,42% 16,33%
Silver +0:15 USD 18:14 0,85% 17,38%

Dollarindex +0.05 98.33 0,05% 2,28%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.