Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-06 08:07:48

IRISITY: MINSKAD FÖRLUST OCH ÖKAD OMSÄTTNING I 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Irisity, som bedriver verksamhet inom intelligent kameraövervakning, redovisade ett ebitda-resultat på -2,4 miljoner kronor (-6,7) i det andra kvartalet 2019. Jämförelsekvartalet avser moderbolaget Iristy då koncernen skapades 21 januari 2019.

Omsättningen låg på 9,0 miljoner kronor (6,9).

Nettoresultatet var -5,8 miljoner kronor (-8,1).

Irisity har under rapportperioden inlett 15 piloter varav 10 avslutats. Resterande piloter förväntas avslutas under kommande period. Av de hittills avslutade piloterna har tre övergått i kommersiellt läge. Då resultat från avslutade piloter fallit väl ut, förväntas merparten övergå i kommersiell utrullning, skriver Iristys vd Marcus Bäcklund i sitt vd-ord.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 miljoner kronor (-2,6) med likvida medel på 15,2 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.