Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 09:42:13

FAST PARTNER: ÖVERVÄGER EMISSION AV STAMAKTIE DSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fast Partner har anlitat Swedbank för att utreda förutsättningarna för en emission av stamaktier av en ny serie D.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En emission av stamaktier av serie D är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd, heter det.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 25 november för att introducera stamaktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut stamaktier av serie D. Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs separat.