Stockholm 10:48
0,00% Idag
+28,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-22 07:14:48

MAHA ENERGY: FÖRSENING I TIE-4 PÅVERKAR PRODUKTION (OMS)(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Maha Energy meddelar en försening i färdigställandet av Tie-4, vilket medför att produktionen för helåret väntas bli 12,5 procent lägre än tidigare uppskattat. Den minskade produktionen påverkar däremot inte omsättningen i samma grad, på grund av den senaste tidens ökade råvarupriser.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya färdigställandedatumet för Tie-4 förväntas vara i slutet av året. Förseningen i Tie-4 har resulterat i en förskjutning av 469 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) av produktionen på årsbasis.

Den uppskattade årliga snittproduktionen för 2021 revideras till 3.500-4.000 boepd. Den utgående produktionsvolymen för 2021 uppskattas fortsatt till 5.000-5.500 boepd, förutsatt att Tie-4 är i produktion före årets slut.

Den genomsnittliga produktionstakten för tredje kvartalet 2021 var 3.610 boepd.

Den horisontella brunnen Tie-4 fick ytterligare ett bakslag när man gjorde sig redo att sänka produktionsröret i hålet. På väg ut ur hålet för att sänka produktionsröret fastnade borrkronan som nu kräver åtgärder i from av en sidoborrning, heter det.

Den 16 september meddelade Maha Energy om en försening kring Tie-4. Bolaget skrev då att förseningen kunde påverka tidigare uppskattad årlig produktion.