Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-10 06:42:11

MEDCAP: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 19 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt på 19 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (11). Resultatet per aktie uppgick till 1:20 kronor (0:60).

Ebitda-resultatet blev 41 miljoner kronor (22,3). Ebitda-resultatet har gynnats av övergången till redovisningsstandarden IFRS 16 med 6,1 miljoner kronor i det första kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 200 miljoner kronor (183), motsvarande en ökning om 9 procent.

"Kvartalet bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt och att de satsningar som gjorts historiskt nu bär frukt. Jag konstaterar också, trots kvartalets rekordresultat, att det finns mycket potential kvar att hämta i båda affärsområden", skriver bolagets vd Karl Tobieson i rapporten.

"Vi har all anledning att se positivt på det kommande verksamhetsåret", skriver han också.