Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-06 15:58:46

Irisity lanserar AI-tjänsten PeopleMetrics™ som mäter personflöden i realtid

Irisity AB (publ) lanserar AI tjänsten, PeopleMetrics™ för att i realtid mäta personflöden. PeopleMetrics™ analyserar personflöden för butiker, mässhallar och hela städer. 


PeopleMetrics™ baseras på Irisitys patenterade AI-algoritmer och har utvecklats i ett omfattande projekt under drygt ett år tillsammans med en ledande global biltillverkare.

PeopleMetrics™ levererar ytterst detaljerad statistik och exakta mätningar och besökstatistik över människors rörelser och flöden. PeopleMetrics™ AI-baserade digitala realtidsmätning är överlägsen alla manuella mätmetoder med avseende på såväl precision som kostnadseffektivitet. Irisitys PeopleMetrics™ kan enkelt installeras på befintliga övervakningskameror (CCTV) och uppgraderar därmed dessa till intelligenta kameror.

-        "Vår AI-baserade bevakningslösning skiljer ut mänsklig rörelse ur en kamerabild med extremt hög precision, detta vet vi från vår mångåriga erfarenhet i bevakningsbranchen. Att i realtid mäta denna data över personaktivitet och presentera visuell "värmekarta" över var och hur individer rör sig i ett område skapar stora möjligheter för butiker och mässor att optimera sin försäljning.  Säger Hans-Christian Hanning ansvarig PeopleMetrics™

För ytterligare information:

Hans-Christian Hanning, PeopleMetrics™

Telefon: +46 766 55 88 22
E-mail: hc@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF