Stockholm 17:30
-0,39% Today
+1,49% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-14 17:30:00

SSAB reviderar finansiella mål

Styrelsen i SSAB har beslutat att revidera koncernens finansiella mål. Utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt (tidigare 50 % över en konjunkturcykel) och nettoskuldsättningsgraden ska normalt ej överstiga 35 % (tidigare långsiktigt uppgå till 30 %). Målet om industriledande lönsamhet lämnas oförändrat.


SSABs tidigare finansiella mål fastställdes i mars 2015 och sedan dess har synergier från samgåendet med Rautaruukki samt övriga kostnadsbesparingar inneburit betydligt lägre kostnadsbas och ökad flexibilitet. Nyemissionen i april 2016 tillsammans med en stark kassaflödesgenerering har stärkt balansräkningen. Mot den bakgrunden har målen reviderats för att ge bolaget en större handlingsfrihet i framtida strategiska initiativ för att främja tillväxt och lönsamhet.

Utdelningsmålet revideras till 30-50 % av vinsten efter skatt (tidigare långsiktigt 50 % över en konjunkturcykel med hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden).

Med avseende på kapitalstrukturen revideras målet till att nettoskuldsättningsgraden normalt sett inte ska överstiga 35 % (tidigare långsiktigt uppgå till 30 %).

Målet att SSAB ska uppnå en industriledande lönsamhet lämnas oförändrat. Det definieras som den högsta EBITDA-marginalen jämfört med följande konkurrenter; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel.

För frågor, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com,tel: +46 70 2952 912SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook (https://www.facebook.com/ssab.ab/), Instagram (https://www.instagram.com/ssab_steel), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ssab), Twitter (https://twitter.com/SSAB_AB) och YouTube  (https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA)


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF