Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-04 11:00:00

Seafire presenterar vid Småbolagsdagen den 11 juni i Stockholm

Seafire AB (publ) presenterar vid Småbolagsdagen som hålls den 11 juni på Sheraton Hotel Stockholm. Arrangör är Aktiespararna och bolaget representeras av bolagets vd Johan Bennarsten. Evenemanget websänds live på www.aktiespararna.se/tv/live. Websändningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter presentationen.

För fullständigt program och anmälan se länk www.aktiespararna.se/smabolagsdagen


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 707 495 659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +468 505 651 72 är Seafires Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF