Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-23 15:20:35

Flera leveranser har genomförts med höga väggar och med stora 230 kilos fönster monterade

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har nu färdigställt mer än tre leveranser till Miljö- byggarna Entreprenad AB:s ("Miljöbyggarna") projekt i Motala med det nya systemet genomfört till sin helhet. Flera avancerade konstruktionsdelar så som, höga väggar, inmontering av stora fönsterpartier, självbärande tunnplåtsbalkar ingår i leveransen som visar prov på Bolagets förmåga.


FLERA LEVERANSER HAR GENOMFÖRTS MED HÖGA VÄGGAR OCH MED STORA 230 KILOS FÖNSTER MONTERADE

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har nu färdigställt mer än tre leveranser till Miljö- byggarna Entreprenad AB:s ("Miljöbyggarna") projekt i Motala med det nya systemet genomfört till sin helhet. Flera avancerade konstruktionsdelar så som, höga väggar, inmontering av stora fönsterpartier, självbärande tunnplåtsbalkar ingår i leveransen som visar prov på Bolagets förmåga.

Martin Axelsson, VD, " Med denna leverans har vi påvisat det nya systemets styrka. Vi kan nu enkelt hantera stora fönstermontage på ett effektivt sätt med minimal arbetsinsats. Lång tids utveckling har resulterat i ett rationellt system. Vi kommer nu succesivt öka produktionstakten under resterande delen av året."

"För oss på Miljöbyggarna är det intressant att ha funnit en leverantör i Willak som kan ta sin del av leveranser i detta fall prefabricerade väggar. Produkten levereras färdig med fönster och isolering tillverkat i fabrik. Genom att Willak själva är med i processen tidigt och tar eget ansvar för konstruktionen underlättar det projekteringen för vår del.", Lars Westin, Miljöbyggarna Entreprenad AB.

23 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 15:20.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WilLak Pressrelease 2017-11-23.pdf
WilLak Fonster.jpg

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML