Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-23 15:30:00

TLV beslutar att Prednisolon ingår i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet Prednisolon är uppfyllda. Prednisolon kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna i Sverige. Beslutet gäller från och med 23 november och gäller för patienter när behandling med andra rektala kortikosteroidberedningar inte är lämplig.


"Det känns väldigt bra att TLV nu fattat beslut om subvention av Prednisolon för patienter med Ulcerös kolit (inflammation i ändtarmen). I och med detta förbättras tillgången dramatiskt för denna grupp, med en betydande patientnytta som följd " säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

Prednisolon marknadsförs i Norden av MedCaps helägda dotterbolag Unimedic. Prednisolon Unimedic anses leda till mildare biverkningar i jämförelse med alternativa behandlingsmetoder. Tillgång till Prednison Unimedic, som är en färdigblandad beredning, förenklar dessutom hanteringen för patienten samt innebär en större möjlighet att hitta ett verksamt behandlingsalternativ som når delar av tarmen som de flesta andra behandlingar inte når.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl 15:30 CEST.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF