Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-06 13:58:10

FASTPARTNER: OSÄKER EFTERFRÅGAN PÅ KONTOR FÖR STORA BOLAGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) För små och medelstora bolag upplevde Fastpartner en stark efterfrågan av kontorslokaler under det gångna kvartalet. Stora bolags efterfrågan på kontorslokaler är däremot fastighetsbolaget mer osäkra på.

Det skriver Fastpartners vd Sven-Olof Johansson i vd-ordet i kvartalsrapporten.

I de uthyrningsdiskussioner som Fastpartner har haft med större bolag har bolaget märkt "en vilja att betala för en högkvalitativ produkt".

"I vissa fall har arbetet med att höja kvalitén på våra fastigheter gjort det möjligt att öka hyresnivåerna med cirka 50 procent", skriver vd:n.

Ökningen av priser på varor, allt från byggmaterial till elektronik och konsumtionsvaror, har höjt Fastpartners vaksamhet på inflationsutvecklingen. I bolagets grundscenario tror det dock på fortsatt låg inflation och låga räntor.

Företrädesemissionen av D-aktier på 500 miljoner kronor, som ska stärka bolagets balansräkning och nyckeltal, ska genomföras under det tredje kvartalet, framgår det i kvartalsrapporten.

Bolaget upprepar målet om att i slutet av 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1.500 miljoner kronor.