2017-05-15 07:00:00

Clas Ohlson ökar försäljningen i april 2017

Försäljningen i april ökar med 1 procent till 527 Mkr (520). I lokala valutor minskar försäljningen med 1 procent. Försäljningen i april påverkas negativt av en kalendereffekt om cirka 7 procentenheter med anledning av färre handelsdagar än motsvarande period föregående år.


Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
11 butiker. Vid periodens utgång uppgår det totala antalet butiker till 216.

Försäljningen i april fördelar sig enligt följande:

+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Länder, Mkr |April |April |Procentuell förändring|Procentuell förändring,|
| |2016/17|2015/16| |lokal valuta |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Sverige |242 |239 |+1 |+1 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Norge |209 |201 |+4 |-2 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Finland |58 |56 |+3 |-2 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Utanför Norden*|18 |24 |-23 |-22 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
| |527 |520 |+1 |-1 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret (maj 2016 till april 2017) ökar med
5 procent till 7 990 Mkr (7 602). I lokala valutor ökar försäljningen med 4 procent.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 torsdagen den
8 juni 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 via telefon- och webbkonferens.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 klockan 07:00.Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF