Stockholm 10:34
0,00% Idag
+28,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-08-04 15:41:19

Flaggningsmeddelande i NFO Drives AB (publ).

Den tidigare kommunicerade och nu registrerade riktade emissionen enligt pressmeddelande 2021-06-07, 2021-07-01 samt 2021-07-09 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i NFO Drives AB.


Birgitta Svensson ägare andel/ röster ökar ifrån ca 6,3% till ca 7,8%

Grenspecialisten Förvaltning AB ägare andel/ röster ökar ifrån 0,0% till ca 7,4%

Rambas AB (Lars Svensson) ägare andel/ röster ökar ifrån ca 4,2% till ca 5,4%

Håkan Persson ägare andel/ röster ökar ifrån 4,6% till ca 5%

Den riktade emissionen har nu registrerats på bolagsverket samt genomförts. Antal aktier i bolaget uppgår nu till 3 061 869 aktier (2 380 052), och aktiekapitalet uppgår till 15 309 345 SEK


Johan Braun

VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF