Stockholm 17:30
-0,17% Idag
+4,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-12-18 08:08:56

OFFENTLIGA HUS: SBB KÖPER DRYGT 54%, UTLÖSER BUDPLIKTSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB förvärvar 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus i Norden, som noterades på First North i oktober. Det utlöser budplikt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB har ingått ett avtal med Fastator, Offentliga Nordic Property Holding, CLBRM Private, Sicar on behalf of its Compartment Real Assets och Nordact om att förvärva deras aktier i Offentliga Hus, tillsammans uppgående till 138.917.953 aktier, eller 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus.

Parterna har kommit överens om ett pris om 15:40 kronor per aktie i Offentliga Hus och ska erläggas med 10:78 kronor kontant och 4:62 kronor med nyemitterade D-aktier i SBB. Totalt motsvarar det ett kontantvederlag om cirka 1,5 miljarder kronor och totalt 20,7 miljoner nya D-aktier i SBB till ett värde om totalt 642 miljoner kronor baserat på ett pris om 31 kronor per D-aktie. Fördelningen är 70 procent kontant vederlag och 30 procent nya D-aktier i SBB. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i Transaktionen är 2.139.336.476 kronor.

Transaktionen förväntas tillträdas den 23 december 2020 och kommer då enligt takeover-reglerna att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus. Erbjudandet ska enligt takeover-reglerna lämnas inom fyra veckor från det att transaktionen har genomförts och aktierna i Offentliga Hus har tillträtts.