Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-07 09:00:00

Nytt publiceringsdatum för ChemoTechs delårsrapport för femte kvartalet 2017

Scandinavian ChemoTech AB kommer att tidigarelägga sin delårsrapport för femte kvartalet 2017, som avser det förlängda räkenskapsårets tremånadersperiod 1 juli - 30 september 2017. Nytt datum för publicering är måndagen den 13 november 2017 kl 8.30. 


För mer information vänligen kontakta: 


Mohan Frick, VD

+ 46 (0)10-218 93 03
info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 7 november 2017 kl. 9.00 (CET).


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWaveTM är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF